เกี่ยวกับเรา

กิจการศัลยกรรมเสริมความงามของประเทศไทยเป็นหนึ่งในธุรกิจสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมานาน อีกทั้งเป็นกิจการที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งจากการสำรวจประจำปีของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ (The International Society of Aesthetic Plastic Surgery: ISAPS) ปรากฏว่าไทยเป็น 1 ใน 10 ประเทศของโลกที่มีการเสริมความงามมากที่สุด โดยไทยอยู่ในทำเนียบ 10 อันดับแรกของโลกติดต่อกันหลายปี รวมทั้งข้อมูลล่าสุดในปี พ.ศ. 2563 นั่นหมายถึงสถานศัลยกรรมเสริมความงามของไทยมีลูกค้าใช้บริการทั้งชาวไทยและลูกค้าที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

ประเด็นที่เราคัดเลือกมานำเสนอ

ด้วยความสำคัญดังกล่าว เราจึงเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นพื้นที่นำเสนอข้อมูลที่เห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และผู้บริโภคที่สนใจทำศัลยกรรมเสริมความงาม โดยเรามีจุดประสงค์ด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและการมีส่วนร่วมส่งเสริมสถานประกอบการที่ดี การดำเนินงานได้มาตรฐานของไทยและสากล ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของประเด็นที่เราคัดเลือกมานำเสนอ มีดังนี้

  1. สถานประกอบการชั้นนำ: เราคัดเลือกคลินิกและโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพมาแนะนำจำนวน 3 และ 4 แห่ง ตามลำดับ
  2. การเสริมความงามที่ได้รับความนิยมสูง: เรานำเสนอโดยแยกประเภทที่จำเป็นต้องทำศัลยกรรมหรือการผ่าตัดและประเภทที่ไม่ต้องผ่าตัด ซึ่งแต่ละประเภทมีบริการที่ได้รับความนิยมสูงหลายกรณีด้วยกัน เช่น การฉีดฟิลเลอร์ ร้อยไหม การทำศัลยกรรมจมูก ตา และหน้าอก เป็นต้น
  3. แหล่งรวมความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ทางออนไลน์: เราคัดเลือกเว็บไซต์ที่พิจารณาเห็นว่าเป็นแหล่งรวมความรู้ที่หลากหลาย มาแนะนำให้ผู้ที่สนใจเรื่องการตกแต่งเสริมความงามตามวิธีทางการแพทย์ได้เข้าไปติดตาม